Webist - strony WWW, sklepy internetowe, integracje, wtyczki WordPress

Webist

Spis treści

Wymagania wtyczki

Wtyczka Webist WP Asari CRM ma minimalne wymagania, które WordPress, serwer oraz nasz Klient muszą spełniać. Oto ich lista:

 • aktywny SSL,
 • minimalna wersja PHP: 7.4.
 • obsługa PHP cURL.
 • poprawny klucz licencyjny do wtyczki,
 • userID i siteToken z Asari CRM.

Konfiguracja WordPress’a

Instalacja wtyczki przebiega w standardowy sposób. Należy ją zainstalować ręcznie przesyłając plik archiwum ZIP na serwer. Następnie warto się upewnić, czy w Ustawienia -> Bezpośrednie odnośniki mamy opcje ustawione tak jak na obrazku poniżej:

 

Instalacja wtyczki Webist WP Asari CRM

Wtyczka posiada własne archiwum (wersja podstawowa oraz wersja Pro). Zmiana archiwum wtyczki może nastąpić poprzez nadpisanie template’u wtyczki w pliku functions.php lub poprzez Theme Builder (Kreator Motywów) w Elementorze Pro.

Aby wyświetlić listing nieruchomości należy użyć shortcode [all_properties]. Shortcode ten zwraca listę wszystkich nieruchomości wraz z paginacją (podzieleniem na strony). Style elementu można zmienić nadpisując kod CSS lub używając filtrów/ustawień*.

* – rozwiązanie w przyszłości

Przykładowy kod:

				
					<?php
//wyświetlenie listingu za pomocą shortcode
echo do_shortcode('[all_properties]');
?>
				
			

Kategorie we wtyczce możemy skonfigurować poprzez dodanie kategorii obsługiwanych przez wtyczkę do ustawień samej wtyczki. Wystarczy uzupełnić Custom Taxonomy dla Custom Post Type wtyczki.

Na początku, w kokpicie, przechodzimy do „Nieruchomości” -> „Kategorie”. Następnie dodajemy dwie kategorie:

 • Sprzedaż (slug: sprzedaz),
 • Wynajem (slug: wynajem).

Wtyczka automatycznie przypisze nieruchomość do odpowiedniej kategorii na podstawie danych z Asari CRM.

Typy nieruchomości we wtyczce możemy skonfigurować poprzez dodanie kategorii obsługiwanych przez wtyczkę do ustawień samej wtyczki. Wystarczy uzupełnić Custom Taxonomy dla Custom Post Type wtyczki.

Na początku, w kokpicie, przechodzimy do „Nieruchomości” -> „Typ”. Następnie dodajemy obsługiwane typy (8):

 • Dom (slug: dom),
 • Działka (slug: działka),
 • Lokal (slug: lokal),
 • Magazyn (slug: magazyn),
 • Mieszkanie (slug: mieszkanie),
 • Obiekt (slug: obiekt),
 • Pokój (slug: pokój),
 • Powierzchnia (slug: powierzchnia).

Wtyczka automatycznie przypisze nieruchomość do odpowiedniej typu na podstawie danych z Asari CRM.

Lokalizację we wtyczce możemy skonfigurować poprzez dodanie wszystkich obsługiwanych miast do ustawień wtyczki. Wystarczy uzupełnić Custom Taxonomy dla Custom Post Type wtyczki.

Na początku, w kokpicie, przechodzimy do „Nieruchomości” -> „Lokalizacja”:

Następnym krokiem jest po prostu dodanie lokalizacji zgodnie z tym, jakie są w Asari CRM:

Wtyczka automatycznie przypisuje nieruchomość do danej lokalizacji na podstawie danych z Asari CRM.

Lista nazw elementów dla Custom Meta Box każdego posta:

 • asariOfferID – ID oferty z systemu Asari CRM, wartość domyślna: „Brak”,
 • mortgageMarket – typ/rodzaj rynku, wartość domyślna: „empty”,
 • propertyFloor – piętro nieruchomości, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyParkingSpacesNo – ilość miejsc parkingowych, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyOfferManager – imię i/lub nazwisko opiekuna oferty, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyFloors – ilość pięter w nieruchomości, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyElevator – czy nieruchomość posiada windę, wartości:
  • 0 – nie posiada,
  • 1 – posiada,
 • propertyPrice – cena nieruchomości, preformatowana (np. cena 1000000 jest zmieniania na podstawie ustawień w panelu wtyczki), wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyPricePerM – cena za metr kwadratowy, wartość tekstowa, brak formatowania, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyPriceCurrency – waluta, możliwe wartości:
  • PLN,
  • EUR,
  • USD,
 • propertyArea – powierzchnia nieruchomości, tylko wartość liczbowa, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyRooms – ilość pokoi, tylko wartość liczbowa, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyLocalization – lokalizacja nieruchomości, wartość tekstowa, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyRooms – ilość pokoji w nieruchomości, wartość liczbowa, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyBathrooms – ilość łazienek w nieruchomości, wartość liczbowa, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyYearBuilt – rok wybudowania nieruchomości, wartość liczbowa, wartość domyślna: „Brak”.

Wartość domyślna jest używana tylko wtedy, gdy przesłane dane dla danego pola są puste lub zniszczone.

Przykładowy kod:

				
					<?php
//pobranie wartości custom fields dla posta o danym ID
$meta = get_post_custom($post -> ID);
//wyświetlenie preformatowanej ceny nieruchomści
var_dump($meta['propertyPrice'][0]);
?>
				
			

Wszystkie filtry

WWAC_PropertiesSlug

Filtr WWAC_PropertiesSlug służy do zmiany bezpośredniego odnośnika do nieruchomości.

Aktualny slug: nieruchomosci
Przykład: strona.pl/nieruchomosci/nieruchomosc-1

Przykładowy kod:
				
					<?php
//zmiana bezspośredniego odnośnika do nieruchomości na 'webist-nieruchomosci'
add_filter('WWAC_PropertiesSlug', 'WWAC_PropertiesSlugCallback', 10, 1);

function WWAC_PropertiesSlugCallback(){
	return "webist-nieruchomosci";
}
?>
				
			

WWAC_PropertiesCategorySlug

Filtr WWAC_PropertiesCategorySlug służy do zmiany bezpośredniego odnośnika do kategorii nieruchomości.

Aktualny slug: kategorie-nieruchomosci
Przykład: strona.pl/kategorie-nieruchomosci/sprzedaz

Przykładowy kod:
				
					<?php
//zmiana bezspośredniego odnośnika do kategorii nieruchomości na 'kategoria-nieruchomosci'
add_filter('WWAC_PropertiesCategorySlug', 'WWAC_PropertiesCategorySlugCallback', 10, 1);

function WWAC_PropertiesCategorySlugCallback(){
	return "kategoria-nieruchomosci";
}
?>
				
			

WWAC_PropertiesTypeSlug

Filtr WWAC_PropertiesTypeSlug służy do zmiany bezpośredniego odnośnika do typu nieruchomości.

Aktualny slug: typy-nieruchomosci
Przykład: strona.pl/typy-nieruchomosci/dom

Przykładowy kod:
				
					<?php
//zmiana bezspośredniego odnośnika do typu nieruchomości na 'typ-nieruchomosci'
add_filter('WWAC_PropertiesTypeSlug', 'WWAC_PropertiesTypeSlugCallback', 10, 1);

function WWAC_PropertiesTypeSlugCallback(){
	return "typ-nieruchomosci";
}
?>
				
			

WWAC_PropertiesLocalizationSlug

Filtr WWAC_PropertiesLocalizationSlug służy do zmiany bezpośredniego odnośnika do lokalizacji nieruchomości.

Aktualny slug: lokalizacje-nieruchomosci
Przykład: strona.pl/lokalizacje-nieruchomosci/dom

Przykładowy kod:
				
					<?php
//zmiana bezspośredniego odnośnika do lokalizacji nieruchomości na 'lokalizacja-nieruchomosci'
add_filter('WWAC_PropertiesLocalizationSlug', 'WWAC_PropertiesLocalizationSlugCallback', 10, 1);

function WWAC_PropertiesLocalizationSlugCallback(){
	return "lokalizacja-nieruchomosci";
}
?>