Webist - strony WWW, sklepy internetowe, integracje, wtyczki WordPress

Webist

Webist WP Esti CRM - dokumentacja

Spis treści

Wymagania wtyczki

Wtyczka Webist WP Esti CRM ma minimalne wymagania, które WordPress, serwer oraz nasz Klient muszą spełniać. Oto ich lista:

 • aktywny SSL,
 • minimalna wersja PHP: 7.4.
 • obsługa PHP cURL.
 • poprawny klucz licencyjny do wtyczki,
 • companyID i token z Esti CRM.

Konfiguracja WordPress’a

Instalacja wtyczki przebiega w standardowy sposób. Należy ją zainstalować ręcznie przesyłając plik archiwum ZIP na serwer. Następnie warto się upewnić, czy w Ustawienia -> Bezpośrednie odnośniki mamy opcje ustawione tak jak na obrazku poniżej:

 

Instalacja wtyczki Webist WP Esti CRM

Wtyczka posiada własne archiwum (wersja podstawowa oraz wersja Pro). Zmiana archiwum wtyczki może nastąpić poprzez nadpisanie template’u wtyczki w pliku functions.php lub poprzez Theme Builder (Kreator Motywów) w Elementorze Pro. Także prawidłowo skonfigurowane archiwum dla wszystkich rodzai wpisów jest dobrym rozwiązaniem.

Aby wyświetlić listing nieruchomości należy użyć shortcode [all_estates]. Shortcode ten zwraca listę wszystkich nieruchomości wraz z paginacją (podzieleniem na strony). Style elementu można zmienić nadpisując kod CSS lub używając ustawień*.
* – rozwiązanie dostępne w przyszłości

Przykładowy kod:

				
					<?php
//wyświetlenie listingu za pomocą shortcode
echo do_shortcode('[all_estates]');
?>
				
			

Kategorie we wtyczce możemy skonfigurować poprzez dodanie kategorii obsługiwanych przez wtyczkę do ustawień samej wtyczki. Wystarczy uzupełnić Custom Taxonomy dla Custom Post Type wtyczki.

Na początku, w kokpicie, przechodzimy do „Nieruchomości” -> „Kategorie”. Następnie dodajemy dwie kategorie:

 • Sprzedaż (slug: sprzedaz),
 • Wynajem (slug: wynajem).

Wtyczka automatycznie przypisze nieruchomość do odpowiedniej kategorii na podstawie danych z Esti CRM.

Typy nieruchomości we wtyczce możemy skonfigurować poprzez dodanie kategorii obsługiwanych przez wtyczkę do ustawień samej wtyczki. Wystarczy uzupełnić Custom Taxonomy dla Custom Post Type wtyczki.

Na początku, w kokpicie, przechodzimy do „Nieruchomości” -> „Typ”. Następnie dodajemy wszystkie typy obsługiwane przez EstiCRM. Przykładowo:

 • Mieszkanie (slug: mieszkanie),
 • Działka (Rolna) (slug: dzialka-rolna).

Wtyczka automatycznie przypisze nieruchomość do odpowiedniej typu na podstawie danych z Esti CRM.

Lokalizację we wtyczce możemy skonfigurować poprzez dodanie wszystkich obsługiwanych miast do ustawień wtyczki. Wystarczy uzupełnić Custom Taxonomy dla Custom Post Type wtyczki.

Na początku, w kokpicie, przechodzimy do „Nieruchomości” -> „Lokalizacja”:

Następnym krokiem jest po prostu dodanie lokalizacji zgodnie z tym, jakie są w EstiCRM:

Wtyczka automatycznie przypisuje nieruchomość do danej lokalizacji na podstawie danych z EstiCRM.

Lista nazw elementów dla Custom Meta Box każdego posta:

 • propertyFloors – ilość pięter w nieruchomości, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyElevator – czy nieruchomość posiada windę, wartości:
  • 0 – nie posiada,
  • 1 – posiada,
 • propertyPrice – cena nieruchomości, preformatowana (np. cena 1000000 jest zmieniania na podstawie ustawień w panelu wtyczki), wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyPricePerM – cena za metr kwadratowy, wartość tekstowa, brak formatowania, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyPriceCurrency – waluta, możliwe wartości:
  • PLN,
  • EUR,
  • USD,
 • propertyArea – powierzchnia nieruchomości, tylko wartość liczbowa, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyRooms – ilość pokoi, tylko wartość liczbowa, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyLocalization – lokalizacja nieruchomości, wartość tekstowa, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyRooms – ilość pokoji w nieruchomości, wartość liczbowa, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyBathrooms – ilość łazienek w nieruchomości, wartość liczbowa, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyYearBuilt – rok wybudowania nieruchomości, wartość liczbowa, wartość domyślna: „Brak”.

Wartość domyślna jest używana tylko wtedy, gdy przesłane dane dla danego pola są puste lub zniszczone.

Przykładowy kod:

				
					<?php
//pobranie wartości custom fields dla posta o danym ID
$meta = get_post_custom($post -> ID);
//wyświetlenie preformatowanej ceny nieruchomści
var_dump($meta['propertyPrice'][0]);
?>
				
			

Dodatkowo, od wersji 0.3 jest możliwość wyświetlenia tych elementów poprzez shortcode:

				
					//wyświetlenie wartości dla bieżacego posta
[estate_property_meta meta_key="klucz_metadanych"]
//wyświetlenie wartości dla wybraneg posta
[estate_property_meta meta_key="klucz_metadanych" post_id="123"]
				
			

Wszystkie filtry

WWEC_PropertiesSlug

Filtr WWEC_PropertiesSlug służy do zmiany bezpośredniego odnośnika do nieruchomości.

Aktualny slug: nieruchomosci
Przykład: strona.pl/nieruchomosci/nieruchomosc-1

Przykładowy kod:
				
					<?php
//zmiana bezspośredniego odnośnika do nieruchomości na 'webist-nieruchomosci'
add_filter('WWEC_PropertiesSlug', 'WWEC_PropertiesSlugCallback', 10, 1);

function WWEC_PropertiesSlugCallback(){
	return "webist-nieruchomosci";
}
?>
				
			

WWEC_PropertiesCategorySlug

Filtr WWEC_PropertiesCategorySlug służy do zmiany bezpośredniego odnośnika do kategorii nieruchomości.

Aktualny slug: kategorie-nieruchomosci
Przykład: strona.pl/kategorie-nieruchomosci/sprzedaz

Przykładowy kod:
				
					<?php
//zmiana bezspośredniego odnośnika do kategorii nieruchomości na 'kategoria-nieruchomosci'
add_filter('WWEC_PropertiesCategorySlug', 'WWEC_PropertiesCategorySlugCallback', 10, 1);

function WWEC_PropertiesCategorySlugCallback(){
	return "kategoria-nieruchomosci";
}
?>
				
			

WWEC_PropertiesTypeSlug

Filtr WWEC_PropertiesTypeSlug służy do zmiany bezpośredniego odnośnika do typu nieruchomości.

Aktualny slug: typy-nieruchomosci
Przykład: strona.pl/typy-nieruchomosci/dom

Przykładowy kod:
				
					<?php
//zmiana bezspośredniego odnośnika do typu nieruchomości na 'typ-nieruchomosci'
add_filter('WWEC_PropertiesTypeSlug', 'WWEC_PropertiesTypeSlugCallback', 10, 1);

function WWEC_PropertiesTypeSlugCallback(){
	return "typ-nieruchomosci";
}
?>
				
			

WWEC_PropertiesLocalizationSlug

Filtr WWEC_PropertiesLocalizationSlug służy do zmiany bezpośredniego odnośnika do lokalizacji nieruchomości.

Aktualny slug: lokalizacje-nieruchomosci
Przykład: strona.pl/lokalizacje-nieruchomosci/dom

Przykładowy kod:
				
					<?php
//zmiana bezspośredniego odnośnika do lokalizacji nieruchomości na 'lokalizacja-nieruchomosci'
add_filter('WWEC_PropertiesLocalizationSlug', 'WWEC_PropertiesLocalizationSlugCallback', 10, 1);

function WWEC_PropertiesLocalizationSlugCallback(){
	return "lokalizacja-nieruchomosci";
}
?>