Webist - strony WWW, sklepy internetowe, integracje, wtyczki WordPress

Webist

Webist WP Asari CRM - dokumentacja

Spis treści

Wymagania wtyczki

Wtyczka Webist WP Asari CRM ma minimalne wymagania, które WordPress, serwer oraz nasz Klient muszą spełniać. Oto ich lista:

 • aktywny SSL,
 • minimalna wersja PHP: 7.4.
 • obsługa PHP cURL.
 • poprawny klucz licencyjny do wtyczki,
 • userID i siteToken z Asari CRM.

Konfiguracja WordPress’a

Instalacja wtyczki przebiega w standardowy sposób. Należy ją zainstalować ręcznie przesyłając plik archiwum ZIP na serwer. Następnie warto się upewnić, czy w Ustawienia -> Bezpośrednie odnośniki mamy opcje ustawione tak jak na obrazku poniżej:

 

Instalacja wtyczki Webist WP Asari CRM

Wtyczka posiada własne archiwum (wersja podstawowa oraz wersja Pro). Zmiana archiwum wtyczki może nastąpić poprzez nadpisanie template’u wtyczki w pliku functions.php lub poprzez Theme Builder (Kreator Motywów) w Elementorze Pro.

Aby wyświetlić listing nieruchomości należy użyć shortcode [all_properties]. Shortcode ten zwraca listę wszystkich nieruchomości wraz z paginacją (podzieleniem na strony). Style elementu można zmienić nadpisując kod CSS lub używając filtrów/ustawień*.

* – rozwiązanie w przyszłości

Przykładowy kod:

				
					<?php
//wyświetlenie listingu za pomocą shortcode
echo do_shortcode('[all_properties]');
?>
				
			

Kategorie we wtyczce możemy skonfigurować poprzez dodanie kategorii obsługiwanych przez wtyczkę do ustawień samej wtyczki. Wystarczy uzupełnić Custom Taxonomy dla Custom Post Type wtyczki.

Na początku, w kokpicie, przechodzimy do „Nieruchomości” -> „Kategorie”. Następnie dodajemy dwie kategorie:

 • Sprzedaż (slug: sprzedaz),
 • Wynajem (slug: wynajem).

Wtyczka automatycznie przypisze nieruchomość do odpowiedniej kategorii na podstawie danych z Asari CRM.

Typy nieruchomości we wtyczce możemy skonfigurować poprzez dodanie kategorii obsługiwanych przez wtyczkę do ustawień samej wtyczki. Wystarczy uzupełnić Custom Taxonomy dla Custom Post Type wtyczki.

Na początku, w kokpicie, przechodzimy do „Nieruchomości” -> „Typ”. Następnie dodajemy obsługiwane typy (8):

 • Dom (slug: dom),
 • Działka (slug: działka),
 • Lokal (slug: lokal),
 • Magazyn (slug: magazyn),
 • Mieszkanie (slug: mieszkanie),
 • Obiekt (slug: obiekt),
 • Pokój (slug: pokój),
 • Powierzchnia (slug: powierzchnia).

Wtyczka automatycznie przypisze nieruchomość do odpowiedniej typu na podstawie danych z Asari CRM.

Lokalizację we wtyczce możemy skonfigurować poprzez dodanie wszystkich obsługiwanych miast do ustawień wtyczki. Wystarczy uzupełnić Custom Taxonomy dla Custom Post Type wtyczki.

Na początku, w kokpicie, przechodzimy do „Nieruchomości” -> „Lokalizacja”:

Następnym krokiem jest po prostu dodanie lokalizacji zgodnie z tym, jakie są w Asari CRM:

Wtyczka automatycznie przypisuje nieruchomość do danej lokalizacji na podstawie danych z Asari CRM.

Lista nazw elementów dla Custom Meta Box każdego posta:

 • asariOfferID – ID oferty z systemu Asari CRM, wartość domyślna: „Brak”,
 • mortgageMarket – typ/rodzaj rynku, wartość domyślna: „empty”,
 • propertyFloor – piętro nieruchomości, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyParkingSpacesNo – ilość miejsc parkingowych, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyOfferManager – imię i/lub nazwisko opiekuna oferty, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyFloors – ilość pięter w nieruchomości, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyElevator – czy nieruchomość posiada windę, wartości:
  • 0 – nie posiada,
  • 1 – posiada,
 • propertyPrice – cena nieruchomości, preformatowana (np. cena 1000000 jest zmieniania na podstawie ustawień w panelu wtyczki), wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyPricePerM – cena za metr kwadratowy, wartość tekstowa, brak formatowania, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyPriceCurrency – waluta, możliwe wartości:
  • PLN,
  • EUR,
  • USD,
 • propertyArea – powierzchnia nieruchomości, tylko wartość liczbowa, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyRooms – ilość pokoi, tylko wartość liczbowa, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyLocalization – lokalizacja nieruchomości, wartość tekstowa, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyRooms – ilość pokoji w nieruchomości, wartość liczbowa, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyBathrooms – ilość łazienek w nieruchomości, wartość liczbowa, wartość domyślna: „Brak”,
 • propertyYearBuilt – rok wybudowania nieruchomości, wartość liczbowa, wartość domyślna: „Brak”.

Wartość domyślna jest używana tylko wtedy, gdy przesłane dane dla danego pola są puste lub zniszczone.

Przykładowy kod:

				
					<?php
//pobranie wartości custom fields dla posta o danym ID
$meta = get_post_custom($post -> ID);
//wyświetlenie preformatowanej ceny nieruchomści
var_dump($meta['propertyPrice'][0]);
?>
				
			

Wszystkie filtry

WWAC_PropertiesSlug

Filtr WWAC_PropertiesSlug służy do zmiany bezpośredniego odnośnika do nieruchomości.

Aktualny slug: nieruchomosci
Przykład: strona.pl/nieruchomosci/nieruchomosc-1

Przykładowy kod:
				
					<?php
//zmiana bezspośredniego odnośnika do nieruchomości na 'webist-nieruchomosci'
add_filter('WWAC_PropertiesSlug', 'WWAC_PropertiesSlugCallback', 10, 1);

function WWAC_PropertiesSlugCallback(){
	return "webist-nieruchomosci";
}
?>
				
			

WWAC_PropertiesCategorySlug

Filtr WWAC_PropertiesCategorySlug służy do zmiany bezpośredniego odnośnika do kategorii nieruchomości.

Aktualny slug: kategorie-nieruchomosci
Przykład: strona.pl/kategorie-nieruchomosci/sprzedaz

Przykładowy kod:
				
					<?php
//zmiana bezspośredniego odnośnika do kategorii nieruchomości na 'kategoria-nieruchomosci'
add_filter('WWAC_PropertiesCategorySlug', 'WWAC_PropertiesCategorySlugCallback', 10, 1);

function WWAC_PropertiesCategorySlugCallback(){
	return "kategoria-nieruchomosci";
}
?>
				
			

WWAC_PropertiesTypeSlug

Filtr WWAC_PropertiesTypeSlug służy do zmiany bezpośredniego odnośnika do typu nieruchomości.

Aktualny slug: typy-nieruchomosci
Przykład: strona.pl/typy-nieruchomosci/dom

Przykładowy kod:
				
					<?php
//zmiana bezspośredniego odnośnika do typu nieruchomości na 'typ-nieruchomosci'
add_filter('WWAC_PropertiesTypeSlug', 'WWAC_PropertiesTypeSlugCallback', 10, 1);

function WWAC_PropertiesTypeSlugCallback(){
	return "typ-nieruchomosci";
}
?>
				
			

WWAC_PropertiesLocalizationSlug

Filtr WWAC_PropertiesLocalizationSlug służy do zmiany bezpośredniego odnośnika do lokalizacji nieruchomości.

Aktualny slug: lokalizacje-nieruchomosci
Przykład: strona.pl/lokalizacje-nieruchomosci/dom

Przykładowy kod:
				
					<?php
//zmiana bezspośredniego odnośnika do lokalizacji nieruchomości na 'lokalizacja-nieruchomosci'
add_filter('WWAC_PropertiesLocalizationSlug', 'WWAC_PropertiesLocalizationSlugCallback', 10, 1);

function WWAC_PropertiesLocalizationSlugCallback(){
	return "lokalizacja-nieruchomosci";
}
?>